U kan als volgt bestellen:

Via de website www.uniquato.be
Telefonisch: 0478 94 73 82 of 0474 85 88 98 (tussen 9h en 21h)
Via email: info@uniquato.be

Bestellingen vanaf 120 Euro worden gratis geleverd. Dit door het koerierbedrijf DPD.
Voor bestellingen onder de 120 euro wordt een verzendkost  aangerekend.
De leveringstermijn is 2 à 3 werkdagen.

U kan uw bestelling natuurlijk ook zelf komen afhalen, graag eerst een telefoontje vooraf.

Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks binnen 14 dagen na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke

toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Eventuele vergoeding(en) zijn nooit hoger dan de aanschafwaarde c.q. dagwaarde der door ons geleverde goederen welke onderhavig zijn aan de door ons ingestelde garantie, dit alles inclusief de BTW.

Pin It on Pinterest

Share This